Kuidas määrata üürihinda?

...

Mitmed inimesed omavad rohkem kui ühte kinnisvara. Selle põhjuseks võib olla pärimise teel omandatud vara, otsus uue elamispinna soetamisel jätta alles ka vana korter või lihtsalt tahe investeerida kinnisvarasse. Olenemata põhjusest on mõistlik kasutada omandis olevat kinnisvara lisaraha teenimiseks. Järgnevalt lisame mõned punktid, mida soovitame arvestada eluruumide välja üürimisel.


Arvesta maksukohustusega. Ole teadlik, et seaduslikult kinnisvara välja üürides on üürnikult saadud maksed sinu sissetulek, millelt tuleb tasuda tulumaks. Alates 2016. aastast kehtiva tulumaksuseaduse muudatusega saab üüritulult maha arvata üürimisega seotud kulud. Ehk kõik inimesed, kes eluruumi üürile annavad, võivad tuludeklaratsiooni esitades 20% üüritulust maha arvata. Selleks ei ole vaja esitada ka lisadokumente. Kindlasti tuleb mainida, et mahaarvamine kehtib üksnes füüsilistele isikutele, mitte FIEdele.


Üürimise protsessi käigus tundub hinna määramine ühe lihtsaima tegevusena. Tegelikult on vaja teha korralik analüüs. On loomulik, et üürileandjad soovivad saada võimalikult suurt tulu ja üürnikud võimalikult vähe maksta. Oluline on leida hea tasakaal, mis sobib mõlemale osapoolele.


Mõistliku üürihinna leidmiseks saab kasutada kinnisvaraportaale. Vaata sarnaseid kortereid võttes arvesse järgmisi omadusi:

- Kinnisvara asukoht. See on üks tähtsaim tegur, mis hinnale mõju avaldab.

- Kinnisvara seisukord. Näiteks keskmises seisukorras korteri üürihind ei saa olla sama kõrge kui korteril, mida on hiljuti korrastatud.

- Kinnisvara lisaväärtused. Isikliku parkimiskoha ja oluliste kodumasinatega korter on kindlasti üürniku silmis kõrgema väärtusega kui sarnane eluase, kus mõni nendest hüvedest on puudu.


Kui üüritavaks pinnaks on korter, siis kindlasti pea meeles, et sellega võivad olla seotud remondifond ja laenumakse. Need on suunatud omaniku vara säilitamisele ja väärtuse suurendamisele ning ei ole seotud kinnisvara kasutamisega. Seetõttu ei ole üürnik kohustatud nende eest tasuma. Täpsemalt saab sellest lugeda meie postituses: “Milliste kulude eest peaks üürnik maksma?”.


Esmakordse üürileandjana ei ole parima üürniku leidmine kerge. Valikut kindlasti lihtsustab suurem soovijate arv. Sel juhul on omanikul võimalik valida enda jaoks sobivaim kandidaat, selmet leppida ainsa soovijaga. Ehk õigesti määratud üürihinnal on mingil määral oluline roll parima üürniku leidmisel.