Üürniku tausta kontrollimine

...

(Täiendatud 6.04.2021)

Üürile andmisega loob üürileandja usaldussuhte. Tõenäoliselt on selle teiseks pooleks isik või ettevõte, keda või mida üürileandja ei tunne. Kas peaks siis usaldama oma vara pimesi kellegi võõra kätte? Selleks pole põhjust.

Kiire ja tõhusa taustakontrolli saab teostada üüriäpp Safely, mis otsib kokku vajaliku info ja koostab sellest aruande. Ent lisaks saab ka uurida muid allikaid, mis annavad potentsiaalsest üürnikust kasuliku ülevaate.

Igat üürileandjat peaks huvitama võimaliku üürniku puhul kolm asja:

  • kas ta suudab üüri lubada ja seda õigeaegselt maksta?
  • kas teda võib usaldada õigeaegse sisse- ja väljakolimise osas?
  • kas ta on ohutu ja teistega arvestav üürnik?

Kõike seda on võimalik lisaks üürnikult küsimisele sageli ka ise tuletada. Internet on oskusliku kasutamise korral väga oluline infoallikas, lubades üürileandjal avalikult kättesaadavate andmete järgi oletada, milline võiks olla üürniku edasine käitumine. Kui üürnik ilmutab end maksehäirete registris, kiirlaenude maksmata jätmise tõttu tehtud kohtulahendites vms, pole ilmselgelt tegemist usaldusväärse isikuga.

Hea või halb üürnik? Tasub kontrollida!

Foto: Donald Tong/Pexels.com


Justiitsministeerium soovitab võtta ette järgmised allikad:

  • Krediidiinfo maksehäireregister – siit näeb üürniku varasemaid võlgnevusi ja maksekäitumist;
  • Ametlikud Teadaanded – siin on muuhulgas kohtutäituri teated ja pankroti või vara arestiga seotud informatsioon, samuti ka üürikomisjoni teated;
  • E-toimik ja Riigi Teataja – siit leiab jõustunud kohtulahendeid jms informatsiooni;
  • sotsiaalmeedia – Facebook ja Instagram võivad anda ülevaate üürniku elustiilist ja eelistustest.

Lisaks võib kasutada selliseid allikaid nagu taust.ee, mis on küll tasuline.

Kogu see informatsioon on avalikult kättesaadav ja legaalne ning ei riku kuidagi üürniku õigusi privaatsusele. Kui üürihuvi avaldanud isik on ühtaegu maksehäirete registris ja postitab sotsiaalmeediasse pilte rahvarohketest pidudest oma eelmises korteris, ei saa ta kuidagi süüdistada üürileandjaid selles, kui need tema pakkumise viisakalt tagasi lükkavad...

Ent lisaks taolisele infole on kasulik jälgida ka teisi ohutulukesi, mis võivad viidata probleemsele üürnikule.


1. Valmisolek kiirustada ja peale maksta

Üürnik tahab kohe sisse kolida üüripinda nägemata

Foto: Stephane Yaich/Unsplash.com

Kui üürnik on valmis kolima sisse nii ruttu kui võimalik ja üüripinda nägemata, peaks üürileandja muutuma valvsaks. Ja kui seesama üürnik on veel valmis ka peale maksma, et „protsessi tagant kiirustada“, võib olla tegemist pettusega, täpsemalt öeldes kavatsusega hakata puuküürnikuks. Selline üürnik katsub rõhuda kiirele lepingu sõlmimisele, maksab kohe deposiidi ja üritab üürileandjat esimesel võimalusel nö uksest välja saada. Alles hiljem selgub, et ta ei kavatsegi korralikult üüri maksta ega korterit vabastada, viibides seal põhimõtteliselt tasuta ja kahjustades üürileandja võimalust uut üürnikku leida ning pinnalt tulu teenida.

Pole vaja kiirustada. Võtke endale aega, et üürniku tausta kontrollida. Igasugune üürnikupoolne surve rutakamaks tegutsemiseks võib olla meeleheitlik katse teie tähelepanu kõrvale juhtida.

Ja kui soovite vältida peavalu, allkirjastage alati üleandmise-vastuvõtmise akt, mis Safely süsteemis on osa automaatsest protsessist. Üürnik võib ju väita, et ei, kõik on korras, tal pole ühtki etteheidet ja see väike kriim seinal teda ei sega. Kergendunult annate korteri üle ja järgmisel päeval helistab tige üürnik, kes kurdab, et nõudepesumasin ei tööta. Teie olete nõus käsi südamel vanduma, et eile see veel töötas, tema aga raiub, et masin on katki ja tema tahab uut. Tulete kohale ja tõepoolest: enne üürniku saabumist laitmatult funktsioneerinud nõudepesumasin ajab paksult vahtu välja. Kas võib olla, et üürnik valas sinna käsitsi nõudepesuks mõeldud vahendit? Te võite ju seda väita, aga kui on ühe sõna teise sõna vastu, võivad osapooled jääda jonnima kuni aegade lõpuni. Nõudke kindlameelselt, et enne võtmete üleandmist oleks üürnik üüripinna üle vaadanud ja allkirjastanud üleandmise-vastuvõtu akti.


2. Loobumine esmasest ülevaatusest

Foto: fauxels/Pexels.com


Teie olete valmis määrama aja, et näidata üüripinda. Üürnik aga rõhutab, et pole probleemi, ta võib lepingule kohe alla kirjutada. Milleks üldse kohale ilmuda, säästame üksteise aega! Päris nii see pole. Esiteks on ülevaatus kasulik mõlemale poolele. Üürileandja saab kohtuda isikuga, kelle kätte ta usaldab oma vara, üürnik aga võib oma silmaga teostada esmase ülevaatuse . Pealegi kaob siis oht, et rutakalt lepingusuhtesse tormanud üürnik pettub üüripinnas ja süüdistab üürileandjat valeinformatsiooni edastamises või eksliku mulje jätmises. Seepärast tulekski üüritav pind vähemalt korra üle vaadata. Üürilepingut sõlmima kibelev ja ülevaatusest keelduv üürnik kõlab kahtlaselt!


3. Huvipuudus üüripinna tingimuste vastu

Üürnik ei tunne huvi üüripinna tingimuste vastu

Foto: mentatdgt/Pexels.com


Suhtlete potentsiaalse üürnikuga ja loetlete üles oma pinna eeliseid. Üürnik pole nendest ilmselgelt huvitatud ja ootab kannatamatult teie jutu lõppu. Teda huvitab vaid see, kui palju on parkimiskohti ja kas te kavatsete käia üüripinda sageli üle vaatamas. Võimalik, et tegemist on ettevõtliku isikuga, kes plaanib teie pinda edasi üürida. Halvimal juhul võtab ta oma allüürnikelt mitme kuu üüri ette ja kaob siis, jättes teid tegelema segadusse sattunud, heausklike inimestega, kes ei tohiks üldse teie üüripinnal viibida.

Kõige tähtsam on mitte eeldada, et olete ülimalt osav pettureid läbi nägema ja et teie „kõhutunne“ aitab muresid vältida. Märksa kasulikum on rahulikult üürisoovijate tausta uurida ja Safely abiga sobivustesti teostada. Üüriprotsessis ei pea kiirustama ega ette ruttama, see tekitab ainult pikaajalisi probleeme. Safely teenustes on taustakontroll ja automaatne üürileping juba sees, niisiis on raske leida ettekäänet, miks peaks üüripinna kinnisilmi üle andma...


Kasutatud kirjandus:

Avail.co. 5 Tenant Screening Scams and How to Avoid Them

Avail.co. How to Screen Tenants Sight-Unseen

Avail.co. What Questions Can You Legally Ask a Tenant?

Justiitsministeerium. Nõuandeid üürilepingu sõlmimiseks

Kinnisvara24.ee. Kinnisvara24 portaalis saab nüüd kontrollida üürniku tausta


Päisefoto: Andrea Piacquadio/Pexels.com