Üürnik muutus maksevõimetuks – mida teha?

...

Isegi kõige tublimad ja kohusetundlikumad inimesed ei saa kaitsta end saatuselöökide eest. Koroonaviiruse pandeemiapuhang näitas, et sõltumata tahtest või innukusest võib igaüks kaotada töö. Kui üürnik töötab näiteks restoranis, spordiklubis või kinos ja maksab ilusti üüri, tabab riiklikus eriolukorras tekkinud ootamatu töökaotus valusalt nii teda kui üürileandjat. Ehkki inimene on õnnetu ja tunneb end süüdi, ei leevenda see üürileandja jaoks asjaolu, et üür jäi maksmata.

Mida teha?

Eeldades, et tegemist on korraliku üürnikuga, kellega pole seni probleeme olnud, peaks olema võimalik arvestada eriolukorra asjaoludega ja loota sellele, et ajutised makseraskused jäävadki pelgalt ajutisteks. Sarnaselt pankadele, kes eelistavad pigem anda maksepuhkust kui kirjutada antud laenu korstnasse, on ka üürileandja jaoks mõistlikum taluda paari kuud kestvat tulukaotust kui üürileping katkestada.

Muidugi võib juhtuda, et inimesed muutuvad ja kunagisest tublist üürnikust saab puuküürnik. Siis pole midagi parata, üürileandja peab reaalsusega leppima ja võtma asja käsile. Täpsemalt saab puuküürnike kohta lugeda siit.

Kui mõlemad osapooled suhtuvad olukorda ratsionaalselt ja asjalikult, tasub järgida mõningaid soovitusi.


1. Kõige aluseks on suhtlus

Foto: NeONBRAND/Unsplash.com

Üürnik, kes teab, et üürileandja hoolib mitte ainult rahast, vaid ka inimestest, on rohkem valmis vastu tulema. Võtke üürnikuga ühendust, suhelge temaga – siin on abi Safely suhtlusfunktsioonist. Andke talle võimalus selgitada, mis juhtus, mis saab edasi, mida tema välja pakub. Suure tõenäosusega on varasemalt tubli üürnik vägagi valmis üürisuhet jätkama. Niisiis on ka tema huvides leida lahendusi. Parimal juhul tekib üürisuhtesse ainult paarikuine makseauk, mida saab lappida juba hilisemate maksetega.


2. Kompromiss on parem kui katkestamine

Foto: fauxels/Pexels.com

Kriisiolukorras võivad lüüa kired lõkkele ja tekib tahtmine ebameeldivat olukorda paugaga lõpetada. Ent lühiajalisele rahulolule järgneb kainestav reaalsus. Maksejõuetu üürniku välja tõstmise järel tuleb ju leida uus üürnik. See ei pruugi olla nii lihtne. Ehkki puuküürnikke ja kahtlasi kandidaate saab vältida Safely sobivustestiga, sõltub uue üürniku leidmine ka teguritest, mis ei ole alati üürileandja kontrolli all. Kui maksejõuetuks muutunud üürnik kaotas töö näiteks eriolukorra tõttu, mõjutab see suuresti ka uute üürnike otsingut. Pealegi on senine üürnik samuti huvitatud mingisuguse stabiilsuse säilitamisest ega pruugi tahta uut pinda otsida. Kui kired on jahtunud, tasub mõelda siiski selle peale, et nii üürnik kui üürileandja tulevad poolel teel vastu – sellest võivad võita mõlemad.


3. Deposiit aitab ajutiselt katta tulukaotust

Foto: Pixabay/Pexels.com

Deposiit on makse, mida kogutaksegi just selleks, et kaitsta üürileandjat ootamatuste eest. Tavapäraselt mõeldakse selle all küll üürileandja vara kahjustamist või kadumist, kuid kriisiolukorras võib seda võtta laiemalt. Niisiis võib see aidata leevendada ka ajutist tulukaotust. Kuna tavaliselt katab deposiit vähemalt ühe kuu üüri, ei pruugi lühiajalised makseraskused üürileandja jaoks mingit mõju avaldada. Ent kindlasti tuleb fikseerida kirjalikult mõlemapoolne kokkulepe, et deposiiti kasutatakse varakompensatsiooni asemel erakorraliseks üürimakseks.


4. Hilinenud või osaline üürimakse on etem kui maksmata jätmine

Foto: Engin Akyurt/Pexels.com

Maksejõuetu üürnik, kes loodab lähiajal taas tööd saada või sissetulekut taastada, on igal juhul parem üürnik kui see, kellel pole lootustki enam üüri maksta. Sellisel juhul saab ka üürileandja tulla vastu sellega, et lubab erandkorras maksta üüri osaliselt. Samuti on kenaks žestiks see, kui üürileandja ei pahanda hilinenud üürimakse pärast, tühistades kohustuse maksta viivist. Kahe nädala võrra hilinenud üürimakse on kahtlemata etem, kui jääda ilma igasugusest tulust. Ja üürnik teab, et raskustesse sattumise korral on tema üürileandja nõus tegema elu kergemaks. See asjaolu võib muuta üürisuhte veel tugevamaks, kui enne kriisi.


Kasutatud materjale:

Päisefoto: Travis Essinger/Unsplash.com